29. januar, 7-kanten Nytårskur

Tirsdag aften den 29. januar afholder 7-kanten Nytårskur i Smedeværkstedet for foreningens medlemmer. Arrangementet starter kl. 1700 og forventes slut ca. kl. 1900. Mere info på 7-kantens hjemmeside: